Глория Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Интегративни характеристики на сложната сензо-моторна реакция при шофьори с алкохолна зависимост" в професионално направление 3.2 Психология / Психология на труда и професионална психодиагностика/, научен ръководител: доц. д-р Бойко Николов.