Красимир Каракачанов

Защитен дисертационен труд на тема „Външнополитическата дейност на ВМОРО (1893 – 1918 г.)” в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц.д-р Йордан Петров Величков.