Красимира Хаджиева

Защитен дисертационен труд на тема "Посесивността в българския език - типологичен аспект" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.