Бояна Гъркова

Защитен дисертационен труд на тема "Числено изследване на математически модели, описващи развитие на ракови заболявания" в професионално направление 4.5 Математика, научен ръководител: доц. д-р Михаил Колев.