Мариана Бачева

Защитен дисертационен труд на тема "Стимулиране на когнитивно-поведенческа промяна при 6-7 годишни деца с трудности в приобщаването към училищна среда" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.