Константиния Цякмаки

Защитен дисертационен труд на тема "Самооценка и творчески характеристики на 11 – 12 годишни ученици" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.