Елена Чалгънова

Защитен дисертационен труд на тема "Владимир Каназирев и българското национално движение (1900-1935)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров.