Мария Анастасова

Защитен дисертационен труд на тема "Съспенсът в два романа на Стивън Кинг и техните филмови адаптации" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Стилиян Лалев Стоянов.