Ангелина Василева

Защитен дисертационен труд на тема "Лексиката в Речника на Александър Лвович Дювернуа" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Антони Стоилов.