Спасимир Тренчев

Защитен дисертационен труд на тема "Човекът зад аватара на литературния кибергерой в романите на Кори Доктороу „Ден за ден в магическото кралство“ и „Непознато място“ и в „Невромантик“ на Уилям Гибсън" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д.ф.н. Гергана Апостолова.