Вероника Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Диагностика и оценяване на бързината и издръжливостта на 14 – 16 годишни състезателки по хокей на трева" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Чавдар Коцев.