Ангелики Икономопулу

Защитен дисертационен труд на тема "Функционални хемисферни асиметрии при ученици с невроразвитийни нарушения" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.