Елена Александрова

Защитен дисертационен труд на тема "Дисциплиниране на членовете, дисциплиниране на населението. Политиката на ВМОРО и всекидневният живот (1893-1912 г.)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Стефан Дечев.