Научни степени

Придобиване на научни степени доктор и доктор на науките

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Проблеми на контрола на строителни проекти" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Атанасиос Леонидас Пардалис ще се проведе на 16.07.2020 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Правни механизми за контрол на обществените поръчки" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Албена Георгиева Иванова ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11.00 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Първична превенция на агресивно детско поведение в начална училищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 1.2 Педагогика, дисертант - Весела Иванова Божкова ще се проведе на 30.07.2020 г. от 12.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Прилагане политиките на Европейския съюз за ранно детско образование и грижа в България" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.4 Социални дейности, дисертант - Иванка Николова Шалапатова ще се проведе на 12.08.2020 г. от 11.00 часа в зала 478 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Митът за земния рай в туризма. Соцокултурни и антропологически аспекти" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, дисертант - Ива Иванова Иванова ще се проведе на 24.08.2020 г. от 10.00 часа в зала 571 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВАЛУТНИЯ БОРД ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.8 Икономика, дисертант - Петър Бориславов Юруков ще се проведе на 31.08.2020 г. от 11.00 часа в Икономически институт на БАН.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Оценка на силови характеристики и проприоцепция на колянна става при пациенти с множествена склероза" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 7.4 Обществено здраве, дисертант - Миглена Любомирова Цветкова-Габерска ще се проведе на 10.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Безмензурната песен в Пиринския фолклорен регион" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Магдалена Христова Филатова ще се проведе на 10.09.2020 г. от 13.00 часа в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Ред за пътуване на дете в чужбина и последици от неспазването му" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.6 Право, дисертант - Милен Руменов Ангелов ще се проведе на 17.09.2020 г. от 13.00 часа в зала 302 на УК № 6.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Управление на качеството в големи индустриални организации" (на примера на голяма мултинационална организация, работеща с медицински продукти)" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.7 Администрация и управление, дисертант - Даниел Божидаров Ялнъзов ще се проведе на 18.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 312 на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ТАНЦОВ ТЕАТЪР И КОНТАКТНА ИМПРОВИЗАЦИЯ - ДВА ПОЛЯРНИ МОДЕЛА В ХОРЕОГРАФСКОТО ИЗКУСТВО И ТЕХНИТЕ ПРОЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Силвина Владимирова Владова ще се проведе на 24.09.2020 г. от 10.00 часа в зала 114 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "ГРАЖДАНСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА" - за придобиване на научната степен "Доктор на науките" по професионално направление 3.3 Политически науки, дисертант - Петя Стоянова Пачкова ще се проведе на 24.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 412 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Видео инсталации в публична среда" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, дисертант - Лили Атила Джагарова ще се проведе на 28.09.2020 г. от 11.00 часа в Преподавателска стая  на УК № 8.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Създаване и усъвършенстване на математически модели, описващи автоимунни заболявания" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 4.5 Математика, дисертант - Ивета Ангелова Николова ще се проведе на 29.09.2020 г. от 11.00 часа в зала 402 на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Емоционална лицева перцепция, емпатия и агресия в начална училищна възраст" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Ива Иванова Копринкова-Илиева ще се проведе на 09.10.2020 г. от 11.00 часа в зала 210 А на УК № 1.

Публичната защита на дисертационен труд на тема "Връзка между характеристиките на личността, самоуважението и удовлетвореността от работата" - за придобиване на образовантелната и научна степен "Доктор" по професионално направление 3.2 Психология, дисертант - Зебиде Незамедин Ибраими ще се проведе на 09.10.2020 г. от 15.00 часа в зала 210 А на УК № 1.