Критерии за написване на рецензии и становища

Критерии и показатели за оценяване на готовността на кандидатите