Комисия по академична етика

Информация и резултати за извършени проверки съгласно чл. 10, ал. 2, т. 8 от Закона за висшето образование