2022 година

 • Елка Горанова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 1/04.01.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Логопедия)

 • Динка Златева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 29/12.04.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг (Дигитални маркетингови комуникации))

 • Валери Димчев

  Обявен конкурс в ДВ бр. 22/18.03.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Традиционна музика и звукозапис)

 • Теодор Гергов

  Обявен конкурс в ДВ бр. 22/18.03.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Психология на развитието на възрастните))

 • Милена Левунлиева

  Обявен конкурс в ДВ бр. 22/18.03.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Лингводидактика)

 • Петрана Стойкова

  Обявен конкурс в ДВ бр. 22/18.03.2022 г. за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Политическа и електорална социология)