Доцент

Публична академична лекция на тема "Нови религиозни движения и социално развитие" ще изнесе доц. д-р Марио Маринов на 11 декември 2017 г. (понеделник) от 11.30 ч. в зала 114, УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. "Иван Михайлов" № 66, Благоевград.

Публична академична лекция на тема ""Измерване на отношението на потребителите към дадена търговска марка с мултиатрибутивни модели" ще изнесе доц. д-р Иван Кръстев на 13 декември 2017 г. (сряда) от 11.30 ч. в зала 316, УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. "Иван Михайлов" № 66, Благоевград.