Доцент

Публична академична лекция на тема "Стратегически решения в управлението на маркетинговата дейност на предприятието" ще изнесе доц. д-р Диляна Янева на 3.12.2021 г. (петък) от 15.30 ч., онлайн в платформата BigBlueButton на адресhttps://bbb.swu.bg/b/dil-vgm-zhf

Публична академична лекция на тема "Психология на изкуството и индивидуални естетически предпочитания" ще изнесе доц. д-р Биляна Йорданова на 29.04.2022г. (петък) от 14:00 в зала 210 А  на I корпус.

Публична академична лекция на тема "Психология на семейните отношения - броят сиблинги като значим фактор за социализиране и приобщаване към група" ще изнесе доц. д-р Наташа Вирмозелова Ангелова на 25.05.2022 от 10.30 часа в зала 102 на УК №1.