Доцент

Публична академична лекция на тема ""Специализиран и конферентен превод - специфики и предизвикателства" " ще изнесе доц. д-р Иванка Сакарева на 09 януари 2024 г. (вторник), 10.30 ч. в зала 412 на УК №1.

Публична академична лекция на тема "Въплъщенията на злото в късните романи на Стивън Кинг" ще изнесе доц. д-р Мария Анастасова на 11 януари 2024 г. (четвъртък), 10.30 ч. в зала 412 на УК №1.

Публична академична лекция на тема "Самочувствието на преподавателяпо чужд език" ще изнесе доц. д-р Зарина Маркова на 11 януари 2024 г. (четвъртък), от 13:30 в зала 1454 на УК № 1.