Доцент

Публична академична лекция на тема "ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ ГЕНЕРИРАНИ ОТ САКАДОМЕТРИ" ще изнесе доц. д-р Велин Спасов Кралев на 06 декември 2019 г. (Петък) от 11.30 ч. в зала 429, УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Публична академична лекция на тема "ХУДОЖЕСТВЕНОСТ И СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ТВОРБАТА" ще изнесе доц. д-р Анна Кирилова Покровнишка на 19 декември 2019 г. (Четвъртък) от 14.00 ч. в зала 1535, УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски". Лекцията ще бъде съпътствана с изложба, с творби на автора, която ще бъде открита от 15.00 ч. във фоайето на УК 1 - ЮЗУ.

Публична академична лекция на тема "ЖИВОПИСТА В НЕЙНАТА СЪЩНОСТ - Творческа концепция, идеи и търсения" ще изнесе доц. д-р  Диана Лъчезарова Захариева на 19 декември 2019 г. (Четвъртък) от 13.00 ч. в зала 1535, УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски". Лекцията ще бъде съпътствана с изложба, с творби на автора, която ще бъде открита от 15.00 ч.  във фоайето на УК 1 - ЮЗУ.

Публична академична лекция на тема "Избор на оптимални модели и критерии за оптималност при обработка на експериментални данни в Биоинформатиката" ще изнесе доц. д-р Радослав Стефанов Мавревски на 19 декември 2019 г. (Четвъртък) от 15.30 ч. в зала 426, УК 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Публична академична лекция на тема "Парародителската грижа в контекста на нормативните регламенти" ще изнесе доц. д-р Юлиана Ковачка на 09.01.2020 г. от 11 часа в зала 1412.

Публична академична лекция на тема "Предизвикателството "приемственост" в контекста на опознаване на околния свят от детето в предучилищна и начална училищна възраст" ще изнесе доц. д-р Блага Джорова на 13 януари 2020 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала 412, УК 1.

Публична академична лекция на тема "Теоретични и практико-приложни аспекти на музикалното изкуство при работа с надарени деца" ще изнесе доц. д-р Николина Кротева на 14.01.2020 г. от 13.00 часа в зала 114.

Публична лекция на тема "Западноевропейското професионално образование през погледа на българските образователни и стопански дейци (1878-1944 г.)"ще изнесе доц. д-р Светлана Николаева на 15.01.2020 г. от 12:30 ч. в зала 1412.

Публична академична лекция на тема "Възможности за оптимизиране на наказателноправната закрила на детето в условията на съвременната технологична среда" ще изнесе доц. д-р Надежда Кръстева на 17.01.2020 г. от 12.30 часа в зала 6314.

Публична академична лекция на тема "Мултилингвизъм и медийно сътрудничество" ще изнесе доц. д-р Гергана Георгиева на 20.01.2020 г. от 13.00 часа в зала 6315.