Доцент

Публична академична лекция на тема "Жизнеустойчивостта като интегративен личностен ресурс" ще изнесе доц. д-р Теодор Гергов на 25.11.2022 от 10.30 часа в зала 313 на УК №1.