2019 година

 • Иванка Асенова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология (Невропсихология)).

 • Пелагия Терзийска

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика)

 • Гергана Дянкова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 1.2. Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-изпълнителски дейности))

 • Васка Станчева-Попкостадинова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 3.4. Социални дейности (Психосоциална работа с деца)

 • Даниела Тупарова/Красимир Йорджев/Стефан Стефанов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)

 • Петър Апостолов

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Информационни и комуникационни технологии)

 • Ралица Игнатова

  Oбявен конкурс в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 година по процедура за заемане на академична длъжност "Професор" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразителни изкуства (Живопис))