Професор

Публична академична лекция на тема "От музите до изкуствения интелект - ролята на филологията в системата на човешкото знание" ще изнесе проф. д-р Елисавета Бояджиева на 15.01.2019 г.  (вторник) от 11.30 ч., зала 114 -  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".