Професор

Публична академична лекция на тема "Ефективни апроксимации на идеални функции с правоъгълни контури - обща теория и приложения" ще изнесе проф. дтн. инж. Петър Апостолов на 04.05.2022 г.  (сряда) от 14.30 ч., в Аула на  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".