Професор

Публична академична лекция на тема "Математически приближения с компресирани косинуси, обща теория и приложения" ще изнесе проф. дтн. инж. Петър Апостолов на 11.03.2020 г.  (сряда) от 13.00 ч., зала 114 на  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".