Професор

Публична академична лекция на тема "Съвременни тенденции в  превенцията на насилие над деца" ще изнесе проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова на 10.01.2020 г.  (петък) от 10.00 ч., зала 478 -  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Публична академична лекция на тема "Словесната действеност като метапедагогическа компетентност" ще изнесе проф. д-р Гергана Дянкова на 15.01.2020 г.  (сряда) от 11.30 ч., зала 412 -  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Публична академична лекция на тема "От интегрирано към включващо обучение на ДСОП до приобщаващо образование" ще изнесе проф. д-р Пелагия Терзийска на 15.01.2020 г.  (сряда) от 15.30 ч., зала 412 -  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Публична академична лекция на тема "Латерализация и нарушения на развитието" ще изнесе проф. д-р Иванка Асенова на 17.01.2020 г.  (петък) от 11.00 ч., зала 210А -  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".

Публична академична лекция на тема "Мрак - изкуствена антропология за напреднали. История за началото на живописта" ще изнесе проф. д-р Ралица Игнатова на 21.01.2020 г.  (вторник) от 16.30 ч., зала 571 А -  УК № 1 на Югозападен университет "Неофит Рилски".